ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST TULDEN FARMHOUSE TE GIETHOORN.

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast Tulden Farmhouse en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

• Familie van Tulden is eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast Tulden Farmhouse. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid.
• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast Tulden Farmhouse, gevestigd op Beulakerweg 65 te Giethoorn, Overijssel.
• Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
• Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
• Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
• De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
• Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast Tulden Farmhouse zijn voor rekening van de gasten.
• Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
• Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
• De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast Tulden Farmhouse ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
• De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.
• Gasten van Bed & Breakfast Tulden Farmhouse dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

2. Reservering en bevestiging

• De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of een verzoek worden gedaan via de knop ”reserveer nu” op website www.tuldenfarmhouse.nl.
• Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast Tulden Farmhouse u binnen 24 uur de definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.
• Op het reserveringsformulier van de website www.tuldenfarmhouse.nl wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. De beschikbaarheid kunt u eveneens raadplegen op deze website.
• Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast Tulden Farmhouse via http://www.tuldenfarmhouse.nl worden geen extra kosten in rekening gebracht.

3. Betaling

• Bij definitieve reservering wordt er een aanbetaling van 25% van de totale verblijfskosten in rekening gebracht. De aanbetaling dient binnen 5 dagen na reservering gedaan te worden, tenzij uw datum van aankomst binnen 5 dagen is. de Eigenaart bepaalt dan binnen welk termijn de betaling moetw worden voldaan.
• De resterende verblijfskosten in Bed & Breakfast Tulden Farmhouse dienen vooruit per overboeking, uiterlijk 5 dagen voor aankomst te zijn voldaan.
• De actuele tarieven vindt u terug op onze website www.tuldenfarmhouse.nl.

4. Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen Bed & Breakfast reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

  •  Gratis annulering tot 14 dagen voor de aankomstdatum. U krijgt uw aanbetaling van 25% terug.
  • Bij annulering tot 5 dagen voor aankomst betaalt u 50% van de overeengekomen prijs. Dit betekent dat u 25% van het totaalbedrag bijbetaalt, naast de al betaalde aanbetaling. Het verschuldigde bedrag wordt binnen 3 dagen overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de eigenaar.
  • Bij annulering tot 1 dag voor aankomst betaalt u 75% van de overeengekomen prijs. Dit betekent dat u 50% van het totaalbedrag bijbetaalt, naast de al betaalde aanbetaling. Het verschuldigde bedrag wordt binnen 3 dagen overgemaakt op het bankrekeningnummer van de eigenaar.
  • Bij annulering op de dag van aankomst betaalt u 100% van de overeengekomen prijs.

5. Contactgegevens 

Familie van Tulden
Beulakerweg 65
8355 AC Giethoorn
Tel: +31(0)682402609
Email: info@tuldenfarmhouse.nl
Website: www.tuldenfarmhouse.nl

6. Aankomst en vertrek

• Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.
• Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw kamer gebruiken.
• Op de dag van vertrek dient de kamer uiterlijk om 10.30 uur vrij te zijn.
• De keycard van de entree en uw kamer is verkrijgbaar bij de eigenaar tegen een borg van €10,00.
• Mocht u de keycard kwijtraken, dan betaalt u een boete van €10,00.
• Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden, afhankelijk van de mogelijkheden.
• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

7. Ontbijt

• Het ontbijt wordt geserveerd tussen 8.30 en 9.30 uur.
• De kosten voor het ontbijt zijn bij uw reservering inbegrepen, tenzij anders afgesproken.

8. Uw verblijf

• Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 7.00 uur dient te worden voorkomen.
• Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.
• Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
• Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

9. Privacyverklaring / AVG (Algemene Verklaring Gegevensbescherming)

Bed & Breakfast Tulden Farmhouse maakt gebruik van het reserveringssysteem van Huurkalender.nl , BedandBreakfast.nl en Booking.com. Daarmee zijn Algemene Voorwaarden van deze reserveringssystemen van toepassing. Aanvullend verklaren wij op welke wijze wij als individuele Bed & Breakfast voldoen aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens
• Wij doen onze uiterste best om uw gegevens te beschermen. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn nodig om onze dienstverlening aan u te waarborgen. Deze gegevens worden verwerkt, omdat u gebruik maakt van onze verblijfsaccommodatie en/of u deze aan ons heeft verstrekt ten tijde van uw reservering.
• De gegevens die wij verwerken, zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Andere persoonsgegevens zijn voor ons niet van belang.
• Bij het inchecken kunnen wij om (het tonen van) uw legitimatiebewijs vragen. Wij gebruiken echter geen gegevens uit uw legitimatiebewijs of maken er kopieën van. Specifiek voor bootverhuur vragen wij wel een kopie van uw ID bewijs, vanwege de gestelde verhuurvoorwaarden door de bootverzekeraar. Na verhuur van de boot en bij geen schade, vernietigen wij deze kopie.
• De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt: het reserveren en factureren van uw verblijf in onze accommodatie. Het verplicht bijhouden van het nachtverblijfregister voor de toeristenbelasting, welke op verzoek van de gemeente getoond moet kunnen worden. Tot slot worden uw gegevens bewaard in onze administratie op basis van het wettelijke bewaartermijn, in verband met eventuele controle van instanties zoals de Belastingdienst. Doorgifte van gegevens wordt uitsluitend gedaan met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

Beveiliging
Bed & Breakfast Tulden Farmhouse maakt gebruik van het reserveringssysteem van Huurkalender.nl , Bedandbreakfast.nl en Booking.com. Wij gebruiken een SSL-veiligheidssysteem, waarbij uw gegevens versleuteld worden verzonden. Wij versturen de reserveringsbevestiging per e-mail met de persoonsgegevens die u heeft opgegeven tijdens uw reserveringsaanvraag. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en er is geen toegang tot deze gegevens door derden, behalve door de eigenaar en 1 gemachtigde (partner van de eigenaar).

10.Veiligheid en Milieu

• Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen.
• De kamer dient schoon en netjes te worden gehouden.
• Afval dient te worden gescheiden en in het daarvoor bestemde vuilnisbakken te worden gedeponeerd.
• De E.H.B.O. doos en kleine blusmiddelen bevinden zich bij de entree van het pand.
• De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.
• Huisdieren zijn in overleg en onder bepaalde voorwaarden toegestaan. U betaalt een door de eigenaar vastgestelde vergoeding per dag, per huisdier.
• Roken en open vuur is in het pand niet toegestaan vanwege de brandveiligheid. Boete voor roken binnen het pand is €250,00 per overtreding.
• De gehele accommodatie is geschikt voor het overnachten van maximaal vijf personen.
• De kamer is 24 uur per dag toegankelijk tijdens uw verblijf.
• De keycard van de entree en uw kamer is verkrijgbaar bij de eigenaar tegen een borg van €10,00. Bij verlies van de keycard is de boete €10,00.
• Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in onze Bed & Breakfast!

Giethoorn, december 2022