Algemene voorwaarden2018-01-20T15:55:00+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST “TULDEN FARMHOUSE” TE GIETHOORN.

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast “Tulden Farmhouse” en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen:

 • Familie van Tulden is eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast “Tulden Farmhouse”. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “Tulden Farmhouse”, gevestigd op Beulakerweg 65 te Giethoorn, Overijssel.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Tulden Farmhouse” zijn voor rekening van de gasten.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Tulden Farmhouse” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.
 • Gasten van Bed & Breakfast “Tulden Farmhouse” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

2. Reservering en bevestiging;

 • De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of een verzoek worden gedaan via de knop ”reserveer nu ”op website www.tuldenfarmhouse.nl.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Tulden Farmhouse” een email met beschikbaarheid van uw verzoek. Als u binnen 24 uur de reservering bevestigt, ontvangt u de definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.
 • Op het reserveringsformulier van de website www.tuldenfarmhouse.nl wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. De beschikbaarheid kunt u eveneens raadplegen op deze website.
 • Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Tulden Farmhouse” worden geen extra kosten in rekening gebracht.

3. Betaling:

 • Bij definitieve reservering wordt er een aanbetaling van 25% van de totale verblijfskosten in rekening gebracht. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na reservering gedaan te worden.
 • De resterende verblijfskosten in Bed & Breakfast “Tulden Farmhouse” dienen bij aankomst contant te worden voldaan of vooruit per overboeking, uiterlijk 1 dag voor aankomst.
 • De actuele tarieven vindt u terug op onze website www.tuldenfarmhouse.nl.

4. Annulering: 

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen Bed & Breakfast reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor aankomst betaalt de huurder een vergoeding aan de eigenaar.
 • Gratis annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs.
 • Bij annulering op de dag van de ingangsdatum of tijdens uw verblijf 50% van de overeengekomen prijs.
 • Het verschuldigde bedrag wordt binnen 5 dagen overgemaakt op het bankrekeningnummer van de eigenaar.

5. Contactgegevens: 

Familie van Tulden

Beulakerweg 65

8355 AC Giethoorn

Tel: +31(0)682402609

Email: info@tuldenfarmhouse.nl

Website: www.tuldenfarmhouse.nl

6. Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.
 • Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw kamer gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient de kamer uiterlijk om 10.30 uur vrij te zijn.
 • Een sleutel van de kamer is verkrijgbaar bij de eigenaar; de sleutelborg bedraagt €10,-.
 • Dit bedrag ontvangt u terug bij het inleveren van de sleutel bij vertrek.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

7. Ontbijt

 • Het ontbijt wordt geserveerd tussen 8.00 en 9.30 uur.
 • De kosten voor het ontbijt zijn bij uw reservering inbegrepen.

8. Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 7.00 uur dient te worden voorkomen.
 • Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.
 • Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

9.Veiligheid en Milieu

 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen.
 • De kamer dient schoon en netjes te worden gehouden.
 • Afval dient te worden gescheiden en in het daarvoor bestemde vuilnisbakje te worden gedeponeerd.
 • De E.H.B.O. doos en kleine blusmiddelen bevinden zich bij de entree van het pand.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.
 • Huisdieren zijn in principe niet toegestaan. Uitzonderingen daar gelaten en alleen in overleg met de eigenaar.
 • Roken en open vuur is in het pand niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.
 • De gehele accommodatie is geschikt voor het overnachten van maximaal vijf personen.
 • De kamer is 24 uur per dag toegankelijk tijdens uw verblijf.
 • Een sleutel van de kamer is verkrijgbaar bij de eigenaar; de sleutelborg bedraagt €10,- .
 • Dit bedrag ontvangt u terug bij het inleveren van de sleutel bij vertrek en als de kamer in goede staat is achtergelaten.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in onze Bed & Breakfast!

Giethoorn, januari 2018